KVALITA
Kvalita je overovaná prostredníctvom 3D meracích zariadení. Vstupná kontrola, medzioperačné kontroly a výstupná kontrola je prevádzaná pravidelne nezávislým kontrolným oddelením. Manažment spoločnosti je zameraný na riadenie kvality, kde má vytvorený certifikovaný QMS (systém manažérstva kvality) podľa EN ISO 9001:2015 a EN ISO 3834-2:2006 vrátane vývoja s technickým zabezpečením jednotlivých procesov a ich zdrojov.
Firma využíva najnovšie technológie CNC opracovania a softvérového vybavenia – AutoCAD, EdgeCAM, riadiace systémy Fanuc a Heidenhain.
Využívame rôzne techniky merania:
  • Konvenčné meradlá – posuvné meradlá, mikrometre, dutinometre, presné kalibre a iné
  • Digitálne meradlá – drsnomery, mikrometre, supitá, dutinové triobory, merače hrúbky povrchových úprav, tvrdomery
  • 3D meracie zariadenie ZEISS CONTURA
Technológia ZEISS pre maximálne presné výsledky merania využíva:
– Aktívne skenovanie pre zber veľkého množstva dát
– Automatické rozhodovacie pomôcky, grafické navádzanie užívateľa a efektívne rozhranie medzi užívateľom a meracím strojom
– Okamžité určenie rozmerov, tvaru a polohy
– Funkčne orientovaná kontrola krúžkovým alebo válčekovým kalibrom
– Merací rozsah X x Y x Z [mm] 850 x 1150 x 600
– Neistota merania dĺžky [μm] 1.rozm. 0,3 + L/1000 2. / 3. rozm.: 0,4 + L/1000
KVALITA
Kvalita je overovaná prostredníctvom 3D meracích zariadení. Vstupná kontrola, medzioperačné kontroly a výstupná kontrola je prevádzaná pravidelne nezávislým kontrolným oddelením. Manažment spoločnosti je zameraný na riadenie kvality, kde má vytvorený certifikovaný QMS (systém manažérstva kvality) podľa EN ISO 9001:2015 a EN ISO 3834-2:2006 vrátane vývoja s technickým zabezpečením jednotlivých procesov a ich zdrojov.
Firma využíva najnovšie technológie CNC opracovania a softvérového vybavenia – AutoCAD, EdgeCAM, riadiace systémy Fanuc a Heidenhain.
Využívame rôzne techniky merania:
  • Konvenčné meradlá – posuvné meradlá, mikrometre, dutinometre, presné kalibre a iné
  • Digitálne meradlá – drsnomery, mikrometre, supitá, dutinové triobory, merače hrúbky povrchových úprav, tvrdomery
  • 3D meracie zariadenie ZEISS CONTURA
Technológia ZEISS pre maximálne presné výsledky merania využíva:
– Aktívne skenovanie pre zber veľkého množstva dát
– Automatické rozhodovacie pomôcky, grafické navádzanie užívateľa a efektívne rozhranie medzi užívateľom a meracím strojom
– Okamžité určenie rozmerov, tvaru a polohy
– Funkčne orientovaná kontrola krúžkovým alebo válčekovým kalibrom
– Merací rozsah X x Y x Z [mm] 850 x 1150 x 600
– Neistota merania dĺžky [μm] 1.rozm. 0,3 + L/1000 2. / 3. rozm.: 0,4 + L/1000