Polotovary z plechov a profilov/výpalky, výlistky, podzostavy

zoom zoom
zoom zoom zoomVýroba presných sústružných výrobkov/bolce, kolesá, hriadele, príruby

zoom zoom zoom
zoom zoom zoomVýroba presných frézovaných výrobkov/formy, ploché frézované výrobky, časti lisových nástrojov a súčiastky do technologických celkov

zoom zoom zoom
zoom zoom zoomVýroba hotových výrobkov/kompletné zvárané zostavy

zoom zoom zoom
zoom zoom zoomVýroba konštrukcií a stavebných prvkov/oceľové konštrukcie

zoom zoom
zoom zoom
zoom zoom
zoom
zoom zoom