Kompletná výstavba solárnych elektrární

Zaoberáme sa výrobou kotviacich a spojovacích prvkov pre solárne panely

1.) 3D simulácia rozloženia konštrukcií a panelov na pozemku na
základe požiadaviek investora2.) Návrh konštrukcií na základe rozmeru a počtu solárnych panelov,
statického zaťaženia, umiestnenia s ohľadom na región a tvar
pozemku3.) Laserové zameranie a presné vytýčenie uloženia panelov na
danom pozemku v rámci nerovností plochy


4.) Technológia na ukotvenie zemných prvkov do rôznych podloží


5.) Stavba nosnej oceľovej konštrukcie

 

 

 
6.) Uloženie a upevnenie solárnych panelov7.) Súčasťou dodávky sú :
  • technická správa
  • statický prepočet
  • certifikáty používaných materiálov
    (oceľ, zinok, spojovací materiál, nerezový materiál)