Systém duálneho vzdelávania


zoom zoom zoom

Projekty EU / zmluvy


zoom zoom zoomzoom

Certifikáty

zoom zoom zoom

Profil :

Založená v roku 1993, momentálne podniká v oblasti kovovýroby, spracovávania a obrábania kovov. Spracúvame hutný materiál s mesačnou kapacitou cca. 500 ton.

Spoločnosť sa orientuje na stredno a vysoko kapacitné sériové výroby a svojím univerzálnym strojným zariadením a potrebnými novými vysokoproduktívnymi strojnými technológiami sme schopní navrhúť, nakonštruovať a vyrobiť strojárske výrobky vysokej kvality. Produkcia spoločnosti je orientovaná predovšetkým proexportne ato hlavne do krajín EU. Takže dobre poznáme kritériá kvality a náročné požiadavky európskych ako aj svetových trhov.

Manažment spoločnosti je zameraný na riadenie kvality, kde má vytvorený certifikovaný QMS (systém manažérstva kvality) podľa ISO 9001:2000 vrátane vývoja s technickým zabezpečením jednotlivých procesov a ich zdrojov.

Medzi základé výrobné činnosti patrí :

  • Kovovýroba a zváranie

Presné obrábanie, tvárnenie, ohýbynie, lisovanie, pílenie, plazmové pálenie, delenie materiálu a zváranie. Spracúvame predovšetkým plechy o hrúbke 0,5mm až 200mm, profily, trubky, ploché valcované ocele, zvitky, nerezový materiál a ostatné farebné kovy. Výroba sa sústreďuje na produkty pre stavenícstvo, stavebné a poľnohospodárske stroje, ďalej na výrobu spojovacích a kotviacich prvkov, výrobu zváraných konštrukcií, paliet, boxov, zvarencov, technologických celkov, výliskov a na kusovú výrobu špeciálnych výrobkov podľa výkresovej dokumentácie.

  • Presné opracovanie na CNC strojoch

Presné obrábanie oceľových a hliníkových zliatin a odliatkov, výrobou prírub, rozdeľovačov, hriadeľov, ložiskových krúžkov, bolcov ako aj výrobou strihacích a lisovacích nástrojov a foriem. Spracuvávame predovšetkým automatové a nástrojové ocele a presne ťahané a valcované rúry.

  • Meranie a kontrola

Sú zabezpečované pomocou najmodernejších 3D meracich zariadení ako 3D súradnicový merací stroj ZEISS UPMC, digitálne ako aj klasické pravidelne kalibrované meradlá. Technicky a vývojovo máme vynikajúce softvérové vybavenie (AutoCAD, Rhinoceros, AlphaCAM, Fanuc systém a pod.)

  • Perspektíva

Neustále hľadáme možnosti nových stratégií v oblasti rozširujúceho sa strojárskeho a automobilového priemyslu, kde z vlastných zdrojov vytvárame a rozvíjame nové sekcie. Používame nové vlastné vyvinuté programy evidencie, kalkulácie a skladového hospodárstva ako aj štandartné balíky Microsoft a pod. Disponujeme odborným personálom v oblasti obchodu, logistiky, projekcie, CNC programovania, plánovania, kalkulácie, skladovania, riadenia v strojárstve, balenia, a expedície. Aby sme boli schopný udržať si pozíciu na náročnom trhu,neustále inovujeme a investujeme do nových technologii, zlepšujeme výrobné procesy a zvyšujeme produktivitu práce.